Team Tubebarrier voor een waterdichte oplossing

De Tubebarrier is onderdeel van RASS international BV te Rotterdam en is door Robert Alt & Sukhjinder Singh in 2014 opgericht. De innovatie is reeds enige jaren eerder in ontwikkeling genomen en uitvoerig getest op de test locatie van de Technische Universiteit te Delft Nederland.

Team Tubebarrier richt zich op het steeds groeiende probleem van de bescherming van het land tegen een dreigende overstroming door het creëren van een product dat dijken, rivierbeddingen en taluds wanneer nodig te kunnen versterken. Onze flexibele waterkering is een gepatenteerde uitvinding. In plaats van het gebruik van de gemeenschappelijke methode van bescherming tegen overstromingen – het opbouwen van een barrière met zandzakken -, kan de flexibele waterkering snel worden uitgerold wanneer dat nodig is en is zeer gebruiksvriendelijk. Bovendien kan het systeem doeltreffend geïntegreerd worden met de omgeving.

Flood Proof Holland, werking waterkering

Het test terrein genaamd Flood Proof Holland is een proeftuin voor tijdelijke waterkeringen. Het bood Team Tubebarrier een unieke kans om een idee daadwerkelijk tot uitvoering te brengen/ testen. De organisatie achter FPH is het Valorisatie Programma Delft ( VP Delta). Met Europese subsidie is samen met de BAM en de Genie troepen alles mogelijk gemaakt. In 2 jaar is de capaciteit van testbassins verdubbeld en dit jaar wordt er nog meer activiteiten gerealiseerd. Doorzettingsvermogen en een goed netwerk ontwikkelen. Dankzij een internet bericht van de opening van een testlocatie van tijdelijke waterkeringen in Delft zijn we nu zo ver gekomen. Nu zijn we 2 jaar verder en honderden testen en demonstraties achter de rug met een Full Proof Tube gekomen. De hoogte van de waterkering hebben we 70 cm. gemaakt wat zeker 50 cm. water kan keren, want dit dekt zeker 80-90 procent van alle gevallen in Nederland.

Toekomst

Naast de Tubebarrier is ons team nog bezig met een aantal andere oplossingen om het water te keren zoals het waterschot. Hieronder ook het in de website genoemde oplossing voor het stoppen van een overstroming voor particulieren. Deze commerciële versie (homebarrier) is in ontwikkeling. Ook is ons team een project gestart met een innovatie waarmee we het water eenvoudig tot een hoogte van 2 meter kunnen stoppen. Deze Barrier kan zowel als tijdelijk als een vaste opstelling vervullen.

Ontstaan

Enkele jaren geleden van een idee op papier naar daadwerkelijk een product valt niet mee. Het idee wat trouwens ontstond na een uitzending van de grote overstromingen wat in Duitsland plaatsvond. We zagen zowel het Nederlandse leger als het Duitse leger met zandzakken sjouwen en dachten; dat moet anders kunnen. Na een paar dagen zichzelf opgesloten te hebben achter hun tekentafel kwam een concept dat een waterkering zonder gebruik van pompen of elektriciteit of ander materiaal zoals zand nodig te hebben. Onmogelijk hebben we vaak gehoord, maar onmogelijk bestaat niet.

Op maat

Wij snappen ook dat elke situatie anders kan zijn en dat er daarom ook meegedacht moet worden om de Tubebarrier voor uw locatie geschikt te maken. Uiteraard kan ons team uw site inspecteren en met u in overleg gaan hoe we de Tubebarrier samen met u, op uw locatie als een passende oplossing kunnen aanbieden.

Mocht u meer informatie willen ontvangen, bezoek onze website of neem contact met ons op per mail of telefoon

Onze belofte

Wij kunnen u zeggen dat de Tubebarrier het water zeker tot een hoogte van een halve meter kan stoppen. Mits de installatie naar behoren is gedaan uiteraard. Ons team staat altijd voor u klaar, als u wilt om uw situatie te beoordelen dan komen wij. Een belofte is leuk maar wij komen ze na!

Onze missie

Wij streven naar een zo simpel mogelijk systeem te maken die snel en door iedereen geïnstalleerd kan worden. Dit doen we door steeds innoveren en vereenvoudigen. Zo min mogelijk losse onderdelen en koppelstukken, want hier gaat het nog wel eens mis.

Kunnen wij op tijd leveren?

Wij streven er na om binnen een paar weken te leveren, afhankelijk het aantal meters. Er kunnen situaties ontstaan waardoor u morgen onze Tubebarriers nodig heeft. Dan gaan wij samen met u snel aan de slag om te kijken of we uit voorraad kunnen leveren.