Informatie Tubebarrier

Informatie over de Tubebarrier

Informatie over tijdelijke waterkeringen is best al wel wat te vinden. Het is tenslotte zo dat de zandzak achterhaald en een verouderd concept is.

De Tubebarrier is een beproeft systeem waarmee men in de wereld nog steeds veel mee werkt. Het is voor u zaak om alle mogelijkheden en informatiekanalen op een rijtje te krijgen.

Beide doelgroepen hebben hun eigen vragen en eisen aan het product.  De Werking van de Barrier in beide doelgroepen is gelijk aan elkaar.

De Tubebarrier is een Nederlandse uitvinding.  In 2014 begonnen is er met testen en valideren op het terrein van de TU Delft. Floodproof holland is het terrein waar vanaf 2014 het product is getest.

Mede door studenten van de TU Delft en Hoge school Rotterdam. Het product was in 2016 klaar voor de markt. Sindsdien wordt er hard aan de weg getimmerd. Momenteel zijn we in 14 landen actief waar distributeurs en dealers de Tubebarrier in de markt zetten.

Wateroverlast en overstromingen is een wereldwijd probleem. Alleen de grote overstromingen halen het nieuws, maar dit het topje van de ijsberg. Het onderliggende probleem is veel groter. Bodemdalingen, stijgende zeespiegels en extreme regenval en het veranderende klimaat. Dit zijn een paar voorbeelden die worden genoemd als oorzaken van overstromingen.