Wat wordt er bedoelt met onze 24/7 service wateroverlast?

Dit betekent dat u als klant alleen maar hoef te bellen en alles wordt geregeld wordt? Dat klopt!

Onze 24/7 service wateroverlast gaat verder dan welk andere leverancier van tijdelijke waterkeringen. Wij vinden dan ook dat we geen product verkopen maar een dienst moeten leveren. Een dienst waarbij de klant centraal staat uiteraard. Een dienst die een service kan leveren die de klant wenst.

Onze EHBI® werkwijze zijn snelheid (indien nodig), kosteneffectiviteit (sober en doelmatig) en communicatie (de opdrachtgever blijft goed geïnformeerd gedurende het gehele traject). Maar niet alleen de opdrachtgever, maar ook namens de opdrachtgever communiceren we met andere diensten en partijen. Hiervoor hebben we zelfs een eigen Meld- en Coördinatiekamer die 24/7 operationeel is voor onze opdrachtgevers.

De klant kan een (lokaal) overheidsorgaan zijn maar ook een waterschap, gemeente of mogelijk een industrieel.

Een aantal factoren die spelen bij een overstroming of wateroverlast.

  • Wanneer er (dreigende) wateroverlast of een overstroming dreigt is voor u al genoeg te regelen en is het plaatsen van een tijdelijke waterkering misschien net te veel. En of kunt u zich niet veroorloven om mensen te missen ten tijde van een calamiteit.
  • (Periodiek) onderhoud aan de Tubebarrier is iets wat de veiligheid uiteraard ten goede komt. Maar dit vergt wel een investering in geld en tijd binnen uw organisatie. U zult jaarlijks de Tubebarrier uit de opslag moeten halen voor controle.
  • Stel u heeft 500 meter Tubebarrier besteld, dit zijn mogelijk 50 palletboxen. Heeft u geen ruimte hiervoor of kunt u geen ruimte vrijmaken voor opslag dan zult u de Barrier ergens anders moeten stallen.

Wij nemen graag deze “kopzorgen” bij u weg door mee te denken en anticiperen met de klant. Zo hebben wij een dienstverlener in onze armen genomen die voor ons en dus voor u een flink stuk aan “kopzorgen” kan wegnemen, ontzorgen dus. Onze dienstverlener werkt door heel Nederland en heeft reeds jarenlange ervaringen met calamiteiten. Daardoor kan er snel en adequaat gereageerd worden bij wateroverlast en of overstroming.

Ook bestaat er in sommige gevallen de optie om de Tubebarrier te kunnen laten leasen of onder een “waakvlamovereenkomst” te laten vallen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat u de investering over een periode kan uitsmeren, wat in sommige gevallen goed kan werken.

Dus al met al kunnen we zeggen dat we proberen met de klant mee te denken. Maar mocht u andere vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot onze 24/7 dienstverlening horen wij dit graag.