Wateroverlast in huis

Klimaatverandering en overstromingsgevaar

Klimaatverandering en het gevaar van overstromingen

Klimaatverandering zorgen voor stijgende zeespiegels. Dit in combinatie met steeds extremere weersomstandigheden resulteren vaker in overstromingen die het gevolg zijn van ongekende waterhoogtes.

Naast het feit dat de samenleving vaker wordt geconfronteerd met hoge waterstanden is met name de snelheid waarmee die hoge waterstand bereikt wordt. Een van de redenen dat overheden, het bedrijfsleven en consumenten op zoek zijn naar een tijdelijke waterkering die snel te plaatsen en te verwijderen is.

De zeespiegel stijgt en extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Bedrijven en huishoudens hebben hierdoor te maken met een toenemende dreiging op overstromingen. Tot op heden wordt bij een dreigende overstroming voornamelijk gebruik gemaakt van zandzakken, wat voor plaatsing en verwijdering een grote inzet van mankracht en materieel vereist.

De TubeBarrier is een tijdelijke waterkering die net als zandzakken geplaatst kan worden om opkomend water tegen te houden. Het onderscheidend vermogen van de TubeBarrier is dat deze

(1) Snel te plaatsen is,

(2) Weinig mankracht vereist bij plaatsing en verwijdering,

(3) Bij plaatsing geen additionele hulpmiddelen als machines en elektriciteit benodigd zijn en

(4) Herbruikbaar is. Dit in tegenstelling tot gebruikmaking van zandzakken die daarnaast ook na gebruik afgevoerd moeten worden als chemisch afval.