Demonstratie Waterkering Gemeente Buren

Een demonstratie van de TubeBarrier, een innovatie voor het tegenhouden van overstromingen, is een van de programmapunten bij het bezoek van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje aan Buren. Ondernemer en mede-uitvinder Robert Alt verzorgt de demonstratie en geeft uitleg.