Hackathon 2016 Floodproof Holland

Jaarlijks leidt tijdelijk hoogwater wereldwijd tot menselijk leed en miljarden euro’s aan schade. Van oudsher wordt vaak de zandzak ingezet als tijdelijke waterkering. De zandzak werkt, maar kent ook nadelen: fysiek zwaar, slechts eenmaal bruikbaar en als het water gezakt is, blijkt het zand in de zak vaak vervuild. In Flood Proof Holland (FPH) wordt daarom naar alternatieven gezocht voor de aloude zandzak.