Tijdelijke waterkering privaat 1

Uw woning tegen wateroverlast beschermen?

Voorkomen van wateroverlast in uw woning is niet alleen de taak van gemeenten en waterschappen. We zullen er samen iets aan moeten doen om wateroverlast door extreme neerslag te verminderen. Dit kan op veel manieren, waar nu veel over gepraat wordt is groen in de tuin. Weg met de betegeling en geef gras en planten […]

Mobielewaterkering testlocatie

Tijdelijk dijk verhoging

Tijdelijk dijkverhoging Wilt u uw dijk verhogen? dat kan snel en eenvoudig met de nieuwste innovatie uit Nederland. De Tubebarrier is een mobiele dijk die snel en eenvoudig opgezet kan worden. Dit over nagenoeg iedere ondergrond. U kunt uw dijk ophogen met maximaal 70 cm met de Tubebarrier. 100 meter per uur met 3 personen […]

Hoog water 2018

Veel maatregelen tegen hoog water in Nederland   Hoog water 2018 in Nederland, er worden veel maatregelen getroffen tegen wateroverlast en overstromingen. Zo wordt in Nijmegen de coupures gesloten tegen het hoge water en voeren veel waterschappen extra dijkinspecties uit. Jarenlang is er gewerkt aan versteviging van dijken en zijn er ruimte voor de rivier […]

Tijdelijke waterkering

Noodweer brengt veel regen

Noodweer zorgt vaak ook voor extreme neerslag. De regen valt in een hele korte periode. Waar dit gebeurt stroomt veelal de rioleringen over omdat ze het overvloedige regenwater niet kunnen verwerken.   Hoe gaan we in de toekomst om met Noodweer en extreme regenval? In sommige gevallen worden straten opengebroken om grotere en bredere rioleringen […]

100 meter dijk in 1 uur

Hoe zou het zijn om een dijk van bijna een meter hoogte heel snel te kunnen plaatsen voor een overstroming. De Tubebarrier is als preventieve maatregel de innovatie bij uitstek om de standaard te worden van overstroming noodmaatregel. Het is zelfs zo dat 100 meter Tubebarrier binnen een uur geplaatst kan worden.

Demonstratie langs de Lek

Tijdens en hebben we de Tubebarrier geplaatst langs de Lek op het zand. Dit hebben we tijdens de ochtendgloren mogen doen. Het water kwam tot 50 cm hoogte en bleef prachtig mooi staan. Wilt u ook een demonstratie, dan kunt u ons contacten op info@tubebarrier.com

Uw woning beschermen tegen wateroverlast

Uw woning beschermen tegen wateroverlast en een overstroming Voor de privaatmarkt is er een speciale lage versie van de TubeBarrier ontwikkeld. ( commerciële versie van de TubeBarrier). Dit type waterkering is ontstaan doordat er enorm veel vragen vanuit de particuliere markt kwamen om pro actief eigen huis en haard te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast.Het […]

Klimaatveranderingen. Door deze combinat

Klimaatveranderingen. Door deze combinatie van factoren moet er meer nagedacht worden over innovatieve oplossingen. Tenslotte is de traditionele zandzak in veel gevallen reeds achterhaald en overbodig. Hulp bieden voor kritische locaties waarbij snel het risico bestaat dat er wateroverlast optreed na bijvoorbeeld extreme neerslag. Deze locaties zijn veelal bekent bij waterschappen en gemeenten. Wij hebben […]

Bedrijven zijn (ten onrechte) van mening

Bedrijven zijn (ten onrechte) van mening dat ze zichzelf niet hoeven te beschermen maar dat de overheid, het waterschap deze verantwoordelijkheid heeft. http://ow.ly/i/r0333

De TubeBarrier is een noodwaterkering

De TubeBarrier is een noodwaterkering die bij dreigende doorbraak de hoofdwaterkering kan ondersteunen. Dit is niet hetzelfde als een tijdelijke waterkering. Dit zijn demontabele wanden die bij hogere waterstanden de van te voren opgebouwde structuren verstevigen (demontabele wanden). De TubeBarrier is als noodwaterkering geschikt. http://ow.ly/i/r032a