Tijdelijk dijk verhoging

Tijdelijk dijkverhoging Wilt u uw dijk verhogen? dat kan snel en eenvoudig met de nieuwste innovatie uit Nederland. De Tubebarrier is een mobiele dijk die snel en eenvoudig opgezet kan worden. Dit over nagenoeg iedere ondergrond. U kunt uw dijk ophogen met maximaal 70 cm met de Tubebarrier. 100 meter per uur met 3 personen […]

Hoog water 2018

Veel maatregelen tegen hoog water in Nederland   Hoog water 2018 in Nederland, er  worden veel maatregelen getroffen tegen wateroverlast en overstromingen. Zo wordt in Nijmegen de coupures gesloten tegen het hoge water en voeren veel waterschappen extra dijkinspecties uit. Jarenlang is er gewerkt aan versteviging van dijken en zijn er ruimte voor de rivier projecten […]

Noodweer brengt veel regen

Noodweer zorgt vaak ook voor extreme neerslag. De regen valt in een hele korte periode. Waar dit gebeurt stroomt veelal de rioleringen over omdat ze het overvloedige regenwater niet kunnen verwerken. Hoe gaan we in de toekomst om met Noodweer en extreme regenval? In sommige gevallen worden straten opengebroken om grotere en bredere rioleringen aan […]

100 meter dijk in 1 uur

Hoe zou het zijn om een dijk van bijna een meter hoogte heel snel te kunnen plaatsen voor een overstroming. De Tubebarrier is als preventieve maatregel de innovatie bij uitstek om de standaard te worden van overstroming noodmaatregel. Het is zelfs zo dat 100 meter Tubebarrier binnen een uur geplaatst kan worden. Deze website gebruikt […]

Demonstratie langs de Lek

Tijdens en hebben we de Tubebarrier geplaatst langs de Lek op het zand. Dit hebben we tijdens de ochtendgloren mogen doen. Het water kwam tot 50 cm hoogte en bleef prachtig mooi staan. Wilt u ook een demonstratie, dan kunt u ons contacten op info@tubebarrier.com Deze website gebruikt cookies om gegevens in uw browser op […]

Deining en Doorbraak aanleg nooddijk Tubebarrier

Deze website gebruikt cookies om gegevens in uw browser op te slaan Ik Accepteer

Uw woning beschermen tegen wateroverlast

Uw woning beschermen tegen wateroverlast en een overstroming Voor de privaatmarkt is er een speciale lage versie van de TubeBarrier ontwikkeld. ( commerciële versie van de TubeBarrier). Dit type waterkering is ontstaan doordat er enorm veel vragen vanuit de particuliere markt kwamen om pro actief eigen huis en haard te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast.Het […]

Klimaatveranderingen. Door deze combinat

Klimaatveranderingen. Door deze combinatie van factoren moet er meer nagedacht worden over innovatieve oplossingen. Tenslotte is de traditionele zandzak in veel gevallen reeds achterhaald en overbodig. Hulp bieden voor kritische locaties waarbij snel het risico bestaat dat er wateroverlast optreed na bijvoorbeeld extreme neerslag. Deze locaties zijn veelal bekent bij waterschappen en gemeenten. Wij hebben […]

Bedrijven zijn (ten onrechte) van mening

Bedrijven zijn (ten onrechte) van mening dat ze zichzelf niet hoeven te beschermen maar dat de overheid, het waterschap deze verantwoordelijkheid heeft. http://ow.ly/i/r0333 Deze website gebruikt cookies om gegevens in uw browser op te slaan Ik Accepteer

De TubeBarrier is een noodwaterkering

De TubeBarrier is een noodwaterkering die bij dreigende doorbraak de hoofdwaterkering kan ondersteunen. Dit is niet hetzelfde als een tijdelijke waterkering. Dit zijn demontabele wanden die bij hogere waterstanden de van te voren opgebouwde structuren verstevigen (demontabele wanden). De TubeBarrier is als noodwaterkering geschikt. http://ow.ly/i/r032a Deze website gebruikt cookies om gegevens in uw browser op […]

Er is grote behoefte aan oplossingen

Er is grote behoefte aan oplossingen tegen overstromingen door regenval of door opkomend water. Niet alle verzekeraars vergoeden overstromingen door opkomend water. Er wordt jaarlijks veel geld uitgekeerd als gevolg van schade door water en dit neemt jaarlijks toe. De TubeBarrier kan interessant zijn voor verzekeraars. http://ow.ly/i/r0313 Deze website gebruikt cookies om gegevens in uw […]

De TubeBarrier is een met water opvulbar

De TubeBarrier is een met water opvulbare flexibele ‘slang’. De slang bestaat uit separate elementen die zich vullen met het opkomende water dat de overlast veroorzaakt. Eenmaal gevuld met het water blijft de TubeBarrier op zijn plek liggen totdat het waterpeil weer zakt. De TubeBarrier leegt zichzelf doordat het water mee terugstroomt met het dalen […]