Voor wie is de Tubebarrier interessant?

Bij waterkeringen en een tijdelijke dijk, denkt men meteen aan de Waterschappen. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Uiteraard heeft de Waterschappen een belangrijke taak met bouw en onderhoud van dijken en waterkeringen. Er zijn meer takken in de samenleving waarvoor een tijdelijke dijk interessant kan zijn.

Voor wie:Privaat waterkering, huiseigenaren

  • Prive partijen zoals huiseigenaren, VVE`s en woningbouwverenigingen.
  • Industrie waarbij het risico bestaat voor overstromingen.
  • (Lokale) overheden en gemeenten, denk hierbij aan kaden en straten die onder water lopen.
  • (glas) tuinbouw waarbij gewassen onder water dreigen te lopen bij wateroverlast.
  • Scheepswerven, die zitten bijna altijd aan (open) water en sneller kans hebben te overstromen.

Andere toepassingen:

uiteraard zijn er veel meer partijen die baad hebben bij een goede tijdelijke waterkering. Waar men niet snel aan denkt is dat er meerdere toepassingen met de Tubebarrier mogelijk is. Een aantal mogelijke toepassing van onze tijdelijke dijk zal ik hieronder benoemen. Steeds vaker worden we benaderd voor andere toepassingen waar de Barrier in de eerste instantie niet voor ontwikkeld is.

  • Wateropvang/ wateropslag waar veel mogelijke toepassingen denkbaar zijn. Met name warme landen zoals Kenia waar waterschaarste is.
  • Chemische Barrier die bij een chemische ramp als tijdelijke kering ingezet kan worden.
  • Water afbuigen en of geleiden van water.

Tijdelijke dijk algemeen:

Maar in zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de Tubebarrier veelzijdig toegepast kan worden. Dit in veel segmenten van de markt.

Laagdrempelig:

Een tijdelijke dijk als de Tubebarrier aanschaffen doe je niet zomaar. Ten eerste moet er een duidelijke reden zijn die de noodzaak geeft tot aanschaf. Veelal gaat het in de zakelijke markt om grote aantallen ( per kilometer). Deze aantallen brengen hoge kosten met zich mee die toch een hindernis zijn om tot aanschaf over te gaan. In veel gevallen kunnen wij op zo`n moment u een lease constructie aanbieden. Wanneer u wenst ook een service garantie kunnen meenemen in het contract.