Overstroom ik

Algemeen overstroom ik

Een relatief groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Dit betekend dat als er geen dijken zijn een deel van Nederland onder water verdwijnt. Meer dan 50% van de Nederlanders leven onder zee niveau.  Hoe hoog het overstromingsrisico nederland is woonplaats is afhankelijk van de locatie. Op overstroom ik nl is het mogelijk om je postcode invullen en te zien hoe hoog het water bij jou komt te staan.

Ons land is goed beveiligd tegen overstromingen maar blijven kwetsbaar. De natuur kunnen we niet beheersen. Er is altijd een kans dat het mis gaat, dat kan over 100 jaar zijn maar ook morgen. De kans is enorm klein op een overstroming, maar de gevolgen zouden ingrijpend zijn en de schade niet te overzien.

Een goede voorbereiding zodat je enkele dagen kunt overleven wordt zeer zeker geadviseerd. Hieronder wordt hier meer over verteld.

Maar wie zorgt er nou voor dat de dijken niet breken of de rivieren binnen hun oevers blijven en hoe doen ze dat? Dat proberen wij u graag hieronder uit te leggen.

Wie houdt ons veilig?

Heel veel instanties helpen ons veilig te voelen tegen een overstroming. Rijkswaterstaat werkt met veel andere waterbeheerders aan de bescherming van Nederland. Denk hierbij aan waterschappen, waterbedrijven, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, Uni van waterschappen en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rijkswaterstaat en de waterschappen controleren met enige regelmaat dijken, duinen, sluizen en gemalen. Wat niet in orde is word versterkt en of gerepareerd.

In zogenoemde “hoogwaterprogramma`s” staan afspraken welke waterkering wordt aangepakt en wanneer.

Wat kunnen mogelijke oorzaken zijn van een overstroming

Oorzaken: Nederland ligt voor een heel groot deel onder zeeniveau, dit betekend dat als er geen dijken, duinen en of andere waterkeringen zoals rivierdijken zijn, meer dan 50% van de Nederlanders te maken krijgt met een overstroming.

Vanuit zee: Sinds de grote watersnoodramp van 1953, toen de zeedijken braken waarbij 1836 slachtoffers vielen te betreuren zijn, zijn dijken, duinen, sluizen en gemalen verstevigd.  Storm wat water in zee opstuwt in combinatie met springtij en of hoge waterstand is een oorzaak of verergert de situatie.

Vanuit rivieren: Door extreme neerslag, smeltwater uit de Alpen zijn regelmatig dijken doorgebroken. Hoogwater in de rivieren kunnen leiden tot dijkverzakkingen, piping (onderdoorloopsheid van water) of afschuiven van een dijk.

Extreme regenval: Met name de laatste jaren worden we meer getroffen door extreme regenval. Het is meer regel dan uitzondering. De infrastructuur ( rioleringen, buizen en afvoeren ) kunnen al dat water niet meer aan. De straten worden rivieren en loopt regelmatig woningen binnen.

Noodpakket overstroming huis

Noodpakket overstroming:

Veel mensen vinden een noodpakket maar overdreven, het zal wel loslopen allemaal. Maar pas wanneer er stroom, water of de infrastructuur uitvalt zien we de impact hiervan, en dan is het te laat. Een goede voorbereiding kan van levensbelang zijn.  Enige voorbeelden wat in het noodpakket kan zitten zijn:

  • Houdbaar eten, warmhoud dekens, lucifers in waterdichte verpakking, EHBO doos, kaarsen, fluitje, zaklamp, radio (opwindbaar of batterijen) , voldoende water voor enkele dagen. waterzuiveringstabletten / waterfilter, Contant geld, gereedschapsset en verzorgingsartikelen.

Deze lijst zal u zelf verder kunnen aanvullen (bv medicijnen, babyspullen etc) tenslotte is elke situatie verschillend van elkaar

Nederland onder water 2050

Nederland onder water 2050

Wat als de dijken breken?

Wat als de dijken breken, wat moet je doen? Ruim 5.000.000 Nederlanders leven onder zeeniveau. Ondanks dat er heel hard gewerkt is aan onze dijken, duinen en andere waterkeringen blijft de kans bestaan dat deze doorbreken. Er zijn 2 opties als de dijken breken, evacueren of het hogerop zoeken.

Om als voorbeeld te geven om de randstad te evacueren heb je meer dan 72 uur voor nodig. Die tijd heb je niet om een paar miljoen mensen evacueren.

TIPS:

  • Advies vanuit Rijkswaterstaat is; luister naar de rampenzender en volg de adviezen op.
  • Kijk op overstroom ik website, type uw postcode in en zie hoe hoog het water bij u komt te staan. Zoek van daaruit een hoge droge plek.
  • Zorg voor een Noodpakket, kleding zowel bij evacuatie als wanneer je het hogerop moet zoeken.

Wat moet ik doen bij een overstroming

Tips wat te doen bij een overstroming.

Drinkwater: Bij een dreigende overstroming is het van belang dat je zoveel mogelijk drinkwater in huis hebt. Na een overstroming is het drinkwater verontreinigd en niet meer drinkbaar. Vul zoveel mogelijk emmers, gootsteen en mogelijk een bad vol met water

Noodpakket: Met een noodpakket wordt een overlevingspakket bedoeld. Het hoeft niet een mega groot pakket te zijn, maar wel voldoende voor enkele dagen overleven. Zorg dat dit pakket op een hoge locatie in huis ligt en dat je er goed bij kan bij een ramp. Het kan tenslotte dagen duren voordat de hulpdiensten je kunnen bereiken.

Elektriciteit: Als een gebied is overstroomt zal hier het stroom uitvallen. Vaak is er een domino effect waardoor meerdere regio’s geen stroom hebben. Probeer voordat de stroom uitvalt telefoons, computers, oplaadbatterijen, powerbank op te laden.

Zorgzaamheid: Zorg voor elkaar tijdens een ramp. Help elkaar waar nodig. Zorg eerst dat je zelf veilig bent voordat je een ander kan helpen. Houd crisis.nl of regionale radiozender in de gaten. Zij kunnen je vertellen of je moet vertrekken of juist thuis moet blijven. Bij een evacuatie, reageer snel en ordelijk en als evacueren niet meer mogelijk is, ga dan naar de hoogste plek in huis. Let op dat er nog wel een vluchtroute moet zijn vanaf die locatie. Houdt de omgeving in de gaten en kijk of je anderen kunt helpen.

Bescherming: Wanneer er een overstroming dreigt kun je het beste het gas, water en elektriciteit afsluiten voordat het water binnenstroomt. Wanneer mogelijk bescherm je huis met zandzakken ( of andere noodmaatregelen), de afvoerputjes etc zodat het rioolwater niet binnenloopt

Wat is de Overstroom ik.nl app

De Rijksoverheid heeft voor de IOS en Android een app uitgebracht.  Met deze app kunt u berekenen hoe hoog het water in uw postcode gebied komt bij een overstroming. U ziet dan hoe hoog het water van de overstroming maximaal bij u kan komen te staan. U kunt dan zien wat een veilige en droge plek vuur u is bij een overstroming. Bij een daadwerkelijke crisis zullen de veiligheidsregio`s adviseren over u moet blijven of moet evacueren.  De app ‘Overstroom ik?’ kunt u vinden in de App Store en Google Playstore.

Risicokaart overstroming Nederland

overstromingskaart nederland

overstromingskaart nederland

Op de risicokaart kunt u zien welke gebieden van Nederland overstromen en welke niet. Elke overstroming verloopt anders en welk deel van een bepaald gebied ook, dit heeft met veel factoren te maken.

https://www.risicokaart.nl/welke-risicos-zijn-er/risico-overstroming