Wateroverlast dreigt: wat kan de industrie zelf betekenen en doen?

Wateroverlast door extreme neerslag is het meest groeiende klimaatprobleem voor veel industriëlen. Bij veel bedrijven in risico gebieden staat het punt wateroverlast in de agenda, maar wat kunnen ze zelf doen? Industrie van hoog naar laag kunnen te maken krijgen met wateroverlast.

Voorbeeld situatie

Als voorbeeld stellen we een tuinder, glas en tuinbouw, die met zijn potplanten een jaar bezig is voor een oogst. Bij een extreme regenbui kan het water rond zijn kas per uur 10 cm stijgen, in sommige gevallen is het na 2 tot 3 uur kritisch aan het worden, dan staat het water al tegen de kas aan. In 2 uur is het onmogelijk om rondom je kas een zandzakkendijk aan te leggen.

Wanneer een kas onder loopt, al is het maar enkele centimeters aan water, dan is een jaar aan gewas vernield, machinerie en manuren/jaren zijn verloren gegaan, de schade loopt in de tonnen en soms miljoenen. In veel gevallen is er maar een beperkte of geen verzekering mogelijk.

Met een Tubebarrier op locatie bent u binnen een uur beschermd tegen het opkomende water. Dit tot een hoogte van 70 cm.

Zo dreigde vorig jaar een overstroming in Engeland bij een farmaceutisch bedrijf, waar wij een Tubebarrier hebben geleverd, een overstroming. Een jaar daarvoor waren ze ook al overstroomd, dit heeft miljoenen aan schade opgeleverd wat maar gedeeltelijk verzekerd was. Met een kleine investering hebben ze nu mogelijk een miljoenenschade voorkomen.

Maar wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor wateroverlast en overstromingen?.

Waterschappen of (lokale) gemeenten of bent u dit zelf? Er zijn regels vanuit de overheid wie waar verantwoordelijk voor is maar door de extremiteiten die we nu zien in ons weer, is het voor deze partijen enorm moeilijk om hier op te anticiperen. Daarom denken we dat er hier een mogelijkheid, een kans voor de industrie is om in te springen.

Wij als leverancier van tijdelijke waterkeringen willen u hierbij graag helpen. We hebben zelf al flink wat voorbereidend werk verricht waar u als ondernemer van mee kan meeprofiteren. Wij kunnen samen met u in sommige gevallen zelfs zover gaan dat wij u geen product verkopen maar een dienst. Een dienst die u alles uit handen kan nemen, denk hierbij aan de aanschaf, onderhoud en installatie. Middels een service contract bent u gewaarborgd dat wanneer er wateroverlast dreigt, u een telefoontje pleegt en alles verder door ons wordt geregeld. Want tijdens een dreigende overstroming heeft u het in veel gevallen al druk genoeg en kunt u geen personeel missen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in ons product of dienst dan staan wij u graag te woord om uw vragen te beantwoorden.