Waterschappen versus wateroverlast. Wie heeft welke taak?

Wat doen deze instanties om wateroverlast te voorkomen.

Misschien de meest prangende vraag is wat wij met de Tubebarrier kunnen betekenen. Om gemeenten en Waterschappen te helpen met hun strijd tegen wateroverlast en overstromingen. Water op straat, dat is wat we tegenwoordig veel zien en in de toekomst nog meer gaan zien. Door extreme regenval kan plaatselijk zoveel water vallen dat onze rioleringen al het water niet meer aan kan. Hierdoor overstromen onze rioleringen  waardoor straten rivieren worden.

Klimaatveranderingen.

Waterschappen en overstroming kaart Nederland

Nederland zonder dijken

Door deze combinatie van factoren moet er meer nagedacht worden over innovatieve oplossingen. Tenslotte is de traditionele zandzak in veel gevallen reeds achterhaald en overbodig. Hulp bieden voor kritische locaties waarbij snel het risico bestaat dat er wateroverlast optreed na bijvoorbeeld extreme neerslag.  Deze locaties zijn veelal bekent bij waterschappen en gemeenten. Wij hebben de mogelijkheid om een overstroming of wateroverlast te stoppen.

Service

Dit met de mogelijkheid voor gemeenten  om een dienst en service aan ons concept te plakken. Wij kunnen de Tubebarrier voor u als waterschap en gemeente in een financiële constructie onderbrengen. Maar ook de service, u betaald slechts maandelijks een bedrag. Wij nemen het deel van opslag, onderhoud maar ook de installatie van de TubeBarrier, uit uw handen. Heeft u vragen of wilt u een demonstratie bijwonen om de Tubebarrier in actie te zien?  Neem dan contact met ons op.