The Tubebarrier is a flexible flood barrier slide1Tubebarrier flood prevention against floods
Tubebarrier on a dyke slide 2

Fighting water with water

No electricityNo pumpsQuick and easy deploy. No sandbags anymore

Hoe jezelf te beschermen bij wateroverlast

De Tubebarrier tegen overstromingen.

Wij hebben een “dijk”van een oplossing voor overstroming en wateroverlast. De Tubebarrier is een tijdelijke waterkering die als alternatief voor de zandzakken kan dienen. De tijdelijke dijk kan zonder gebruik te maken van stroom, pompen en of veel mankracht, geïnstalleerd worden. Graag vertellen wij u iets meer over ons product en de service en  mogelijkheden tot LEASING als dienst.

Wij kunnen bieden deze service en dienst aan huiseigenaren, industrie, lokale overheden en waterschappen.

14

In hoeveel landen zijn wij actief

Voor wie is de Tubebarrier interessant?

De voordelen van de TubeBarrier

Wilt u een Tubebarrier demonstratie bijwonen?