Veel maatregelen tegen hoog water in Nederland

Hoog water 2018 in Nederland, er worden veel maatregelen getroffen tegen wateroverlast en overstromingen. Zo wordt in Nijmegen de coupures gesloten tegen het hoge water en voeren veel waterschappen extra dijkinspecties uit.

Jarenlang is er gewerkt aan versteviging van dijken en zijn er ruimte voor de rivier projecten afgerond. Hierdoor is de overlast door het water redelijk afgezwakt. Maar de dreiging bestaat nog steeds, zandzakken staan in ruime mate klaar en op sommige locaties al geplaatst.

Ook voor onze noodmaatregel is er veel interesse. De Tubebarrier is op sommige locaties geplaatst en getest om het hoge water te stoppen.