Extreme neerslag en extreem weer

Extreme neerslag

Pijlstok

Extreme neerslag!

Hoe kan een overstroming ontstaan en wat kunnen wij er aan doen?

Een overstroming kan meerdere oorzaken hebben. Een overstroming komt uit zee, een meer of een rivier. Dit water komt op plaatsen waar water normaal niet komt te staan. Bij hoge waterstanden en extremiteiten spreekt men van een ramp, maar met weinig water spreekt men van wateroverlast. Hier in Nederland worden overstromingen vooral veroorzaakt door de zee en rivieren. Langs rivieren zien we regelmatig dat een dijk breekt of overstroomt. Dit gebeurt doordat er in de bovenstroomse gebieden extreme neerslag valt wat in de rivieren terecht komt wat weer kan leiden tot wateroverlast of overstromingen.

Extreme neerslag

Door hevige neerslag in hoger gelegen gebieden geeft regelmatig in het lager gelegen gebied problemen en vaak veel schade.

Hevige regen en extremiteiten in neerslag patronen heeft sinds eind 20e eeuw voor veel overlast gezorgd. Wat we tijdens extreme regenval zien is dat de rioleringen overvol raken en het werk niet meer aan kunnen. De rioleringen zitten overvol en stromen in sommige gevallen over. Hierdoor ontstaan rivieren in de straten wat regelmatig de tuinen en huizen in lopen. In het verleden werd er veel met een waterschot gewerkt om het water zo veel mogelijk buiten te houden. Tegenwoordig zijn er allemaal nieuwe innovatieve oplossingen bedacht om het water buiten de deur te houden.

Wat kunnen we doen om te zorgen dat het water niet in een keer in de rioleringen verdwijnt. Er worden lokaal projecten opgestart om het water te bufferen in de zogenoemde waterpleinen. Dit kan ondergronds zijn maar ook word er voor gekozen om bijvoorbeeld een openbare speeltuin, park of stuk grasveld, op cruciale locaties uit te diepen. In deze (kuilen) wordt dan het overtollig water weer opgevangen.

Oplossingen wateroverlast

Oplossingen wateroverlast Nederland zijn legio en innovatief. Wat kan u als particulier doen? Denk aan tegels eruit en meer groen. hierdoor kan het regenwater de grond inlopen en niet de rioleringen in. Ook gebruik van (slimme) regentonnen, wateropvang op daken en ondergrondse opvang zijn gangbare zaken die u als particulier kunt doen.

Voordat we een oplossing hebben ( als die er überhaupt komt) blijft wateroverlast een feit. U zelf beschermen met zandzakken is ouderwets en erg omslachtig. Kijk hiervoor op onze pagina HOME BARRIER 

Ook in het buitenland kunnen wij de Home barrier aanbieden, klik HIER voor meer informatie

Waarom nu?

Het weer is aan het veranderen en hiermee ook de extreme neerslag. Er valt lokaal steeds meer regen, zo veel dat soms de rioleringen al dat water niet meer kan verwerken. Dit is vaak geen schoon water. Stel dat dit water uw huis binnenkomt. Het is niet alleen dat u schade door een overstroming heeft, maar ook de stank die de overstroming met zich mee brengt. Zaak is voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. Te vaak schaffen mensen, bedrijven en overheden pas noodmaatregelen tegen wateroverlast aan als ze al eens onder water gestaan hebben. De schade is dan al geleden.

Voor wie is onze tijdelijke Tubebarrier interessant? 

Voor huiseigenaren hebben wij een goedkope en passende versie van de waterkering tot 40 cm hoogte, de HOMEBARRIER. Deze barrier is vanaf € 200 per meter te koop. Ook voor de buitenlandse markt hebben wij een online calculator waarmee de klant meteen kan zien wat de Barrier gaat kosten.

Er zijn nog genoeg waterschappen die zandzakken kopen en opslaan in grote loodsen, hier verteren de zakken na enkele jaren en of worden aangevreten door ongedierte.

Voor gemeenten en waterschappen is een 40 cm hoge barrier voor een tijdelijke Tubebarrier veelal te weinig en daarvoor hebben we de mobiele dijk die tot 70 cm hoogte gaat.